Vårgårda Sporthall

  Halltid

       info@halltid.se

       0709-165 669

VÅRGÅRDA SPORTHALL


Södra Härene IF tog 2008 över driften av Vårgårda Sporthall genom ett s.k. nyttjanderättsavtal med Vårgårda Kommun. Detta innebär bl.a. att föreningen har hand om städning och underhåll av hallen. Avtalet innebär också att föreningen tar hand om uthyrningen och bokningar av kommunens övriga idrotthallar i tätorten.


Vårgårda Sporthall stod färdigbygd 1982. I fastigheten så finns det en stor hall (A-hallen) för publika matcher och evenemang och en mindre hall (B-hallen) för t e x badminton. Det finns också 12 stycken omklädningsrum i varierande storlekar, föreningsdriven kiosk vid matcher och evenemang, kontor, skyddsrum, redskapsutrymmen, städutrymmen mm.


I dagens Sporthall så är det flera föreningar som har hela eller delar av sin verksamheti fastigheten eller i nära anslutning till den.


WIBK (Wårgårda Innebandy Klubb) bedriver både träningar och matcher här för sina senior- och ungdomslag. De har även sin klubblokal här med allt vad det innebär vad gäller t e x styrelsemötet, samlingslokal etc.


VIK Handboll bedriver både träningar och matcher för sin senior- och ungdomslag.


Vårgårda Pistolskytteklubb har sin luftpistolskyttehall i ett av skyddsrummen.


SHIF (Södra Härene IF) har sitt "kansli" i kontoret i Sporthallen. De har även uppfört konstgräsplanen, Björkvallen, framför hallen som stod klar sommaren 2010 och har hand om drift och underhåll av densamma. Här spelar främst föreningens ungdomslag fotboll under säsongen. Under försäsongen hyrs planen ut till närliggande föreningar.


VHC (Vårgårda Hockey Club) driver Ishallen som uppfördes 2011. Här bedriver föreningens senior- och ungdomslag sina matcher och träningar. De har även en "inbyggd" klubblokal med samlingssal och kiosk.

Copyright © All Rights Reserved

Södra Härene IF